MI A PARADIGMA?

Korszerűtlenné vált tudományos, illetve politikai szemlélet módosulása vagy gyökeres megváltozása.

Valódi paradigmaváltásról csak akkor beszélhetünk, ha az elavult, régi nézetek által érintett szereplők teljeskörűen megismerik és megértik a hagyományos és új megközelítés különbségeit, az elérhető eredményeket és az ennek érdekében vállalandó kihívásokat, és kockázatokat.

A paradigmaváltás akkor következik be, amikor a tudósok többsége elfogadja az új paradigmát a további tudományos tevékenység alapjaként - vagyis ha az új tudásrend képes intézményesülni, létrehozza saját tudományos intézeteit, tanszékeit, lapjait ill. átveszi a korábbiak feletti ellenőrzést. A paradigma fogalma a tudás és a tudomány egy szociológiai elméletét jelenti elsősorban.

Általánosabban: "A paradigma (vagy korszellem) a gondolkodásoknak, vélekedéseknek, értékeknek és módszereknek egy adott társadalom vagy szűkebben egy tudományos közösség minden tagja által elfogadott összességét jelenti."

Milyen területeken szükséges paradigmát - gondolkodásmódot - váltani?

Melyek azok a nézetek, ahol már elavultak a jelenleg alkalmazott megoldások?

A korszellemmet nem követik, a gyakorlati megoldások, az alábbi területeken:

A sorrend szinte mindegy!

GAZDASÁG, PÉNZÜGYEK

Elavultak a nézetek az alábbi területeken:

Gazdaság, pénzügyi maffia:

A jelenlegi pénzrendszer bedőlt. Lufi pénz van a piacon, a bankok a pénzt a semmiből kreálják (váltó kibocsátásval), fedezet vagy effektív munka nem áll mögötte. És ez az értéktelen pénz határozza meg emberek, nemzetek sorsát. A pénz miatt értelmetlen háborúk sora, tönkrement életek és felesleges áldozatok tömege zokog nincstelensége miatt! A valódi értékeket - munka, tudás, szeretet, alkotó készség. boldogság, egészség -, megsemmisítették!

A VILÁG 150 TRILLIÁRD DOLLÁRAL TARTOZIK... KINEK? A BANKOKNAK! MIT JELENT EZ?

Alapvetően az egész világ csődben van, de hogyan? Hogyan tartozhat a világ egésze önmagának pénzzel? Mindez szemlátomást értelmetlen. A monetáris rendszer nem több egy játéknál, melyben a hatalmon lévők önkényesen határozzák meg a játék szabályait.

Lehetséges paradigmaváltó megoldások:

A pénzpiac újraszervezése, felszabadulás az adósrabszolgaságból:

Mivel a pénz teljes megszüntetése első lépésben túl komplikált lenne, át kell szervezni pénzügyi rendszert. Valódi értékeknek,  termelésnek, fedezetnek, iparcikkek vagy gazdasági termelő tevékenységnek kell állnia a pénz mögött. Még az aranyfedezet sem megfelelő, mert az aranyat sem lehet megenni, nem lehet betakarózni vele ha fázol, és nem hajthatsz el vele az autópályán, tehát nincs értelme értéket tulajdonítani az aranyfedezetnek sem!

Az erőforrás-alapú gazdaság cserélné fel a jelenlegi monetáris gazdaságot, amely "hiány-orientált" vagy "hiány-alapú", így nem csoda, ha tönkremegy.

Ha a technológiai fejlesztéseket a haszonszerzéstől függetlenül végeznék, akkor több erőforrás jutna el több emberhez, mivel bőségesen termelhetővé válnának a termékek.

Tudomány, technika, energiafelhasználás

PROBLÉMA:

A fosszilis energák felhasználásának lehetősége véges, ám ami a legnagyobb baj: Környezetszennyezőek, és felhasználásuk tönkreteszi bolygónkat! Az emberi tevékenység következtében minden évben közel 67 milliárd tonna szén kerül a levegőbe szén-dioxid formájában.

A környezetszennyezés fő bűnöseként kikiáltott fosszilis energiahordozók felhasználásával keletkező káros következmények, a levegő széndioxid, nitrogénoxid, kéndioxid koncentrációjának növekedése borús jövőképet fest.

A levegőbe kerülő szennyező anyagok a savas esők által a növényzetben, erdőkben súlyos pusztítást végeznek. A légúti megbetegedések az egészségügyi költségek megnövekedése kapcsán is tettenérhetőek.

Az atomerőművek létesítése felesleges, káros, elavult, és a beruházás megtérülése is hosszadalmas.

Az atomerőmű egy elavult, füstös gőzgép. Cikk itt>>

A hátramaradt nukleáris hulladék elhelyezése nem megoldott.

A fosszilis enregiák felhasználásának korszaka véget ér! A tudományos nézetek az energiafelhasználásunkkal kapcsolaban is elavultak.

MEGOLDÁS:

ENERGETIKAI MEGOLDÁSOK:

Bőségesen van napenergiánk, szélenergiánk, óceánok hullám-energiája és ár-apály energia. A Nap energiája olyan mennyiségben áll rendelkezésünkre, hogy a földön egyetlen déli órán több napenergia keletkezik, mint a világ éves energia felhasználása! Ha ennek az energiának csak tízezred részét hasznosítani tudnánk, soha többet nem kellene fosszilis energiaforrásokat használni.

A tenger hullámenergiája és ár-apály mozgásainak energiája turbinák telepítésével kinyerhető, mely energia szintén korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre, és a világ energia felhasználásának a több mint a felét ezekből lehetne fedezni. A szélturbinák felállítása olcsóbb, mint olajfúró tornyokat telepíteni.

Az Amerikai Energiaügyi Hivatal már 2007-ben elismerte, hogy ha az 50 államból csupán háromban teljesen kihasználnák a szélenergia lehetőségeit, az USA teljes területének energiaellátása megoldható lenne.

A fent nevezett energiaforrások kiaknázása nem igényel más (katalizátor) energiát, szemben az olajkutak, a gázvezetékek, bányák vagy atomerőművek létesítésével.

4.000 ÉVRE ELEGENDŐ ENERGIÁNK VAN EGYETLEN ENERGIAFORRÁSBÓL!

Geotermikus energia a föld belsejében levő hő felhasználása, mely hatalmas mennyiségű tiszta energiát eredményez. A MIT (Massachusetts Technológiai Intézet) egy 2006-os jelentése alapján jelenleg megközelítőleg 2.000 Zetajoule energia csapolható le világszerte. A bolygó országainak energiafogyasztása évente mindössze 0,5 zetajoule.

Ez azt jelenti, hogy nagyjából 4000 évnyi energia lenne azon nyomban hasznosítható bolygónkon csupán ebből a forrásból. A szélenergiából, ahogy egy 2005-ös Stanford egyetem által publikált tanulmány is mutatja, elegendő lenne a bolygón potenciálisan elérhető energia 20%-át felhasználni, és az fedezné a bolygó teljes energiaigényét. A napenergia, vagyis a nap sugárzása, mely a Föld felszínét évente éri, több mint tízezerszerese a világ energiaszükségletének.

A lehetőségeket tekintve tehát bebizonyosodott, hogy az energia több, mint amennyire szükségünk lehet bolygónkon. Az egyetlen ok, amiért az emberek úgy gondolják, hogy hiány van belőle, az a monetáris (pénzorientált gazdasági) rendszer hiányfenntartó stratégiája.

Ipar, mezőgazdaság, ökológia

Legyünk nyitottak a változásokra!

PROBLÉMA:

Élelmiszeripar, melyben a tartósított, adalékanyagokkal tönkretett termékek nem az életet, hanem a halált szolgálják. Mesterségesen hiányt keltenek bizonyos területeken, hogy újabb iparágak - szállítás, logisztika -, terheljék feleslegesen a fogyasztókat.

Éhezés: sok területen a lakosság mesterséges elszegényítése miatt éhínség van. A gyermekéhezés már hazánkban is egyre több gyermeket érint, háborús időkben nem volt ennyi éhező gyermek.

Vízgazdálkodás: A jelenlegi szennyvíztisztítási eljárások és az ivóvíz tisztítás módszerei éleveszélyesek.

A hazai felszíni vizek, az ivóvízbázisok és a vezetékes ivóvíz 53 százaléka tartalmaz növényvédőszer-származékot.

A vízművekben csupán 20 -féle szennyezés fajtáját mérik, holott mintegy 300.000 -féle különböző hormon, gyógyszer maradvány és vegyi és ipari szennyeződés található az IVÓVÍZBEN.

A klór pedig nagy mennyiségben egészségtelen, és a szennyeződéseket nem, csupán néhány baktériumot ártalmatlanít. A klóros víz forralásával trihalometán szabadul fel, mely erősen rákkeltő hatású.

Környezetszennyezés a mezőgazdaságban, iparban, fogyasztói társadalomban. Még napjainkban is túl sok olyan vegyszert és permetszert alkalmaznak, melyek konkrétan mérgek, betegségeket és a mezőgazdaságban termelt termékek minőségromlását vonják maguk után.

Növénytermesztés manapság egyenlő a génmanipulációval, talajszennyezéssel. A továbbiakban feldolgozott élelmiszerek, akár gyümölcsök is tartósítás, vagy permetezés miatt ma már semmilyen tápértékkel nem rendelkeznek. A talajt tönreteszi a rengeteg növényvédőszer, és a vetésforgó elmaradása.

Elrettentő kutatási eredmények:

MEGOLDÁS

Elérkeztünk a élelem előállításához és az ivóvíz megőrzéséhez.

A Föld felszínének 70%-át víz borítja. A technológiai fejlesztések, immár lehetővé teszik, hogy friss ivóvizet állítsunk elő akár a tengerek vizéből, fordított ozmózist alkalmazva.  Az állítás, hogy a hasznosítható vízkészlet nem elegendő, csak a jelenleg használt, korlátozott módszerek mellett igaz, karöltve persze a manapság folyó erős ipari szennyezéssel.

Egyes jelentések szerint a csúcstermőföldek 1%-a szűnik meg évente. Szerencsére a tudósok kidolgoztak egy termőföldmentes művelési formát, a hidroponikát. Ez nem csak annyit jelent, hogy ellensúlyozhatjuk az általunk okozott kárt, de kibővíthetjük lehetőségeinket, hogy mikor és hol termeljünk élelmet.

A tápoldat-alapú mezőgazdaság használatával elméletileg a sivatag közepén is termelhetnénk élelmet

Ha intelligensen és stratégikusan választjuk meg termelési és megőrzési módszereinket, miközben a tudomány termelésnövelő képességet maximalizáló találmányainak minden előnyét kihasználjuk, csökkentve a hulladékot és a hatékonytalanságot, a bolygó népességének többszörösét elláthatjuk.

A világ éhező gyermekei nem azért éheznek, mert nincs elegendő élelem.

A legtöbb ember a következőket szeretné: tiszta levegő és ivóvíz, tápláló élelem, nyersanyagbőség, gyors, tiszta és hatékony közlekedés, megfelelő oktatás, elérhető gyógyászat, béke, egy olyan környezet, mely lehetővé teszi képességeink folyamatos fejlesztését, emberi élettér növelése, kevesebb stressz és kevesebb bűnözés.

Ezeket a szükségleteket és törekvéseket tekintjük céljainknak.

A tudomány alkalmazása a társadalom egészének szervezésében a következő lépés evolúciónkban.

Ezen felül, hogy teljes mértékben kihasználhassuk a tudományos módszert, szükségünk lesz fizikai eszközökre, melyek nyersanyagszükségletünket biztosítják.

Ezek az eszközök a technológiából származnak, kezdve egy egyszerű kalapácstól a fejlett, teljesen automatizált termelőüzemig.

A Te feladatod és felelősséged is:

Ha SENKI nem nyitna bankszámlát, tönkremennének a bankok. Ha senki nem használna fosszilis energiákat, tönkremennének az olajmágnások, mi több bedőlne még a dollár is, hiszen csekély aranytartaléka helyett ma már az olaj az egyetlen fedezet a dollár mögött. Ha senki nem fizetne adót, bedőlne a kormány.

Tehát a valódi hatalom az egyének kezében van. Szakítani kell mielőbb a régi, elavult gondolkodásmódunkkal, mert ha ez nem megy, összeomlik körülöttünk a világ.
Társadalmi szinten kell megoldani a problémákat, az egyes ember szintjén kezdve,és nem arra várni, hogy politikusaink oldják meg helyettünk a gondokat. Bármely politikai irányzat kerül ugyanis uralomra, a szervezett magánhatalom rabszolgájává válik rögtön.

EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Alternatív és népgyógyászati módszerek alkalmazása a vegyi anyagok helyett!

PROBLÉMÁK:

Hogy kezdődött?

1907-ben a Carnegie Alapítványt egy tanulmányt készített, az amerikai és kanadai egészségügyi képzés helyzetéről. A tanulmány szerzője Abraham Flexner (pedagógus), volt. Néhány év múlva Abraham Flexner lett a Rockefeller intézet orvosi oktatásért felelős igazgatója. A későbbi orvosi képzések alapja a Flexner jelentés lett.

A szemlélet szerint csak az anyag a valós, és rajta kívül semmi más nem létezik, így az emberi szervezet is puszta matéria. Anyagot pedig csak anyaggal - vagyis gyógyszerrel - lehet gyógyítani.

A természetes gyógymódok alkalmazását innentől kezdve hivatalosan kuruzslásnak ítélték.

A GYÓGYSZERMAFFIA MOZGATÓRUGÓJA

1997-ben a WHO teljes ellenőrzési jogot szerzett az egészségügy felett, és hatalmukat kiterjesztették az egész világra.

Korábbi felmérések szerint a halálesetek mintegy egynyolcada az orvosi receptre felírt gyógyszerek miatt van.

Évente a 10 legnagyobb gyógyszeripari cég haszna hozzávetőlegesen évi 40 milliárd dollár. És az egészségügy eme fejlődése mégis egyre több betegséget okoz. Hogy lehet ez?

A gyógyszermaffia rendszerének fenntartásáról gondoskodik az ENSZ, a világkormány, amelynek saját egészségügyi minisztériuma van (WHO), saját gyermekügyi szervezete (UNICEF), kulturális (UNESCO), saját mezőgazdasági (FAO) minisztériuma; saját hadserege, saját egyeteme, saját bankja (Világbank, IMF).

OLTÁSOK:

" Beoltani annyi, mint mesterséges immunitással helyettesíteni" ( Simone Delarue)

A legjobb immunitás a természetes immunitás. Ez a 15 évesnél fiatalabb népesség 80-90%-ban megvan. Mivel az ember betegséggel való megfertőződése mozgósítja a test egész védekező rendszerét, a természetes immunizáció és a megbetegedés kéz a kézben járnak. Másrészről, az oltásokból származó fertőzések kiiktatják a test egész elsődleges védelmi vonalát. A mesterséges immunizáció a rendellenességet növeli. Aligha meglepő, hogy gyakran meg kell ismételni. Az ismétlés pont olyan haszontalan, mint az első oltás.

A KEMOTERÁPIÁVAL KEZELT BETEGEK 96%-A BELEHAL A KEZELT BETEGSÉGBE. Az első világháborúban nitrogén -mustárgázt használtak biológiai fegyverként. Ma ez a kemoterápiás kezelés egyik bevált alternatívája. Valóban ez lehet a rák elleni küzdelem egyetlen lehetősége?

HALÁLOS FLUOR AZ IVÓVÍZBEN ÉS A FOGKRÉMEKBEN:

A szibériai haláltáborokban fluorozták az ivóvizet, hogy a foglyok agya tompuljon, így ne foglalkozzanak az ellenállással. Növeli az agykárosodás, magzat károsodás, rákosodás mértékét. A patkánymérgekben nátrium-fluoritot is alkalmaznak.

MEGOLDÁSOK (csak néhány):

Nincs más megoldás, csak, ha kivonjuk magunkat egy ilyen társadalomból, mint pl. a Mormonok ahol tilos az oltások alkalmazása, így gyermekeik kimutathatóan egészségesebbek, a felnőttek szervezete ellenállóbb.

Egyre több orvos hagyja el az egészslgügyet és átáll az alternatív gyógyítók közé.

Fogkrémek helyett használjunk fluormentes készítményeket vagy fogport.

CSAPVÍZ FOGYASZTÁSÁVAL 75 ÉV ALATT 28 KG, ÁSVÁNYVÍZ ESETÉN PEDIG 90 KG "KŐZETET" ISZUNK MEG.

Megoldás ott ahol nincs forrásvíz, a háztartási víztiszító berendezés vásárlása, melynek űra egy 4 fős család esetén fél év alatt megtérül (kontra ásványvíz).

ÖTVÖZNI AZ ALTERNATÍV GYÓGYMÓDOKAT A MODERN ORVOSLÁS VALÓBAN HATÁSOS VÍVMÁNYAIVAL.

OLTÁSOK:

Nem feltétlen az oltások megszüntetése lenne a lényeg, hanem az oltásokban lévő tartósítóként alkalmazott higanyt és egyéb káros anyagokat kellene eltávolítani, vagy nagyobb figyelmet fordítani az oltások tartalmára.

KÁROS SUGÁRZÁSOK, WIFI:

Ez ellen is hatékonyan védekezhetünk TRIOMED készülékkel, vagy Kovács-magyar András által forgalmazott DETEKTORRAL.

ÉTREND MEGVÁLTOZTATÁSA:

Akár vegetáriánus, akár paleo érendere térünk tá, mindekttőben a sok lúgosító zöldségféle és bio csírák fogyasztása ajánlott.

A finomított aszénhidrátok kiiktatása étrendünkből, már fél gyógyulás, és egy BIZTOS út az egészség megőrzése felé.

Mozgás:

Napi fél óra intenzív mozgás, futás, kerékpározás már tökéletesen elég egészségünk megőrzéséhez.

Kifogáskezelés:

Minden megoldásra van egy problémád? Beszéld meg magaddal. Mert csak tőled függ a saját egészséged, a jövőd, és a gyermekeid jövője!

Táplálék kiegészítők, vitaminok:

Étrendünkbe iktassuk be a vitaminok, nyomelemek, természetes hatóanyagú készítmények fogyasztását.