ORSZÁGCSINÁLÁS

OROSHÁZI FERENC ANDRÁS, A KÖVETHETŐ PÉLDA

AMIT A SZENT KORONA - TANRÓL TUDNI ILLIK:

CSATLAKOZZON HOZZÁNK!

ORSZÁGCSINÁLÁS
ORSZÁGCSINÁLÁS

A Szent Korona-tan az Anjou kortól egészen a II. világháborúig képezte a magyar alkotmányjogi közgondolkodás alapját. A tan Szent István korabeli hagyományokra is támaszkodik, elsősorban arra, hogy az államalapító király a koronája képében ajánlotta országát Mária oltalmába. E szertartás során tehát már az állam egészét és annak lakosait képviselte a korona. Ennek nyomán a közjogi gondolkodásban a Szent Korona jelképezte az állam szabad lakosait, az államot, mint földterületet és az államot, mint hatalmat egyaránt. Éppen ezért, hazánkban csak az a király volt szuverénnek tekinthető, akit a Szent Koronával koronáztak meg. Mátyás király trónra kerülése idején például a Korona nem volt az országban, így Mátyás mindent megtett, hogy az ereklyét visszaszerezze Bécsből, és senki ne kérdőjelezhesse meg a hatalmát azért, mert nem tették fejére a Szent Koronát.

Hazánkban a fentiek alapján tulajdonképpen nem az uralkodók a szuverének, hanem maga a Korona, az uralkodók pedig csak azért és addig uralkodhatnak, míg mindezt elfogadják. Mindebbe tehát egy erős ellenállási jog is beleszőhető, hiszen az uralkodó soha nem saját jogán uralkodott, hanem csupán a Szent Korona, azaz az állam akaratából, így tiszteletben is kellett tartania ezt a viszonyrendszert. Mindezt Werbőczy István Hármaskönyve taglalta egységesen, azonban az irat XVI. század eleji születésekor a jobbágyok például még nem voltak a Szent Korona tagjai. E kör országos kiterjesztésére csak 1848-ban került sor.

Ennek értelmében, a Magyar Királyságban a Szent Korona uralkodik, tehát az királyság, viszont a királyi feladatok nagy részét a Szent Korona nevében a kormányzó gyakorolja. Ennek megfelelően a törvényeket is "A Szent Korona nevében" kitétel előzte meg.

A hatályos jogrendszerben egy törvény említi a Szent Koronát. Ez a 2000. évi I. törvény, az úgynevezett millenniumi Szent Korona emléktörvény, mely kinyilvánítja, hogy a Szent Korona a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyeként él a nemzet tudatában és a magyar közjogi hagyományban.

Egyes szakértők szerint: A Magyar állam a Szent Korona jogán működik, azaz érvényben van az Apostoli Magyar Királyság, melynek irányítását a Korona Tanács végzi.

Itt az ideje megértenie mindenkinek, hogy ezek a jövőbeli változások NEM néhány őrült ember kezében vannak, akik a hatalmukkal rossz döntéseket hozhatnak.

Mindannyiunknak támogatni kell az átalakulás folyamatát, ezért szükségünk van a segítségre minden embertől, hogy biztos legyen a siker. A változás okai nem ismertek a lakosság 90%-nál. Még csak fogalmuk sincs arról, hogy mi történik és miért. Tudatosítani kell azt, hogy az igazi változás az elkötelezett emberektől jön.

Bankok: A magán bankok megszűnnek, mert mindenkinek meglesz a pénze az automata központi bankban. Az alanyi jogú jövedelem biztosításával szükségtelenné válik minden szociális alapú ellátás.

Új technológiák: Olyan új technológiák lesznek bevezetve, amelyek nemcsak ingyen energiát, hanem fejlett kommunikációs erőforrásokat is létre fognak hozni.

Víz: Óriási, vízzel kapcsolatos műveletek veszik majd kezdetüket. Folyamszabályozás, ártéri gazdálkodás az élővilág újrateremtésével.

Élelmiszer-termelés:
Új gazdaságos biotermelési technológiák bevezetésével megtermelt termékek feldolgozása saját feldolgozó ipar által. A tudásnak lesz a legkiemeltebb szerepe abban, hogy visszatérhessünk a természet érintetlen állapotába. Kollektívan fogjuk felismerni, hogy mi vagyunk a Föld gondozói, és a kultúra lényegesen át fog alakulni.

Új Munkahelyek: A munkahelyteremtés a fő prioritás, hogy biztosítva legyen az embereknek az esély a tisztességes megélhetésre.

Vallások: A Teremtő bennünk él.
Az ősi bölcsességek előtérbe fognak kerülni. Az igazi spirituális vezetésnek olyanokból kell állni, akik példamutatóan élnek, egyensúlyban önmagukkal, a természettel és a világgal maguk körül.

Határok: Nincsenek határok. Mindenki utazhat, korlátok nélkül ahova szeretne. Elvégre a Teremtőn kívül senki sem birtokolja a Földet, és megrajzolt vonalak sincsenek, csak a térképeken és az emberek korlátolt gondolkodásában. A nemzet a tagjai által birtokolt ingatlanokkal hozza létre a közösségi teret.

Törvények: A legtöbb törvényt, amely a hamis politikai rendszer alatt született, hatályon kívül helyezzük, és a Szent Korona törvényeit érvényesítjük. A börtönrendszerek megszűnnek a mostani formájukban.

Pénzrendszer: Első lépésben egy nyitott, átlátható pénzügyi rendszert hoztunk létre. A pénz aktuális használatát felváltja egy elszámoló rendszer, ahol a szabálysértőket azonnal eltávolítjuk.

Adók: Az adórendszer, felszámolásra kerül.

Művelődés: A művészet, a zene, a tudomány és az oktatás önmagában egy teljes paradigmaváltáson fog átmenni, amely értelmet és reményt fog adni a lakosság számára.

Mutasd be a Tájékoztatót, ahogy képbe kerültél a tartalommal. Mi VEZETŐKET akarunk, akik magabiztosak, és véghez tudják vinni, amit szükséges.

Szeretettel és tisztelettel, Apostoli Magyar Királyság Korona Tanácsa

Forrás: Apostoli Magyar Királyság honlapja

Itt igényelheti Honpolgárságot (űrlap)

FRISS CIKKEK, INFORMÁCIÓK

Olvassa el a heti újdonságokat!

A modern orvoslás, MEGTILTOTTA az ősi gyógymódok alkalmazását, és nap mint nap mindent megtesz azért, hogy elhitesse a lakossággal, hogy csakis a fizikai test létezik.

AZ ALAPTÖRVÉNY KÖZJOGILAG ÉRVÉNYTELEN. A demokratikus hatalom forrása a Nép, a népakarat, melynek kinyilvánítása a népszavazás.

A KEMOTERÁPIÁVAL KEZELT BETEGEK 96%-A BELEHAL A KEZELT BETEGSÉGBE. Az első világháborúban nitrogén -mustárgázt használtak biológiai fegyverként. Ma ez a kemoterápiás kezelés egyik bevált alternatívája. Valóban ez lehet a rák elleni küzdelem egyetlen lehetősége?

A Szent Korona-tan az Anjou kortól egészen a II. világháborúig képezte a magyar alkotmányjogi közgondolkodás alapját.