A SZENT KORONA-TAN LEÍRÁSA

2017.09.11

A Szent Korona-tan az Anjou kortól egészen a II. világháborúig képezte a magyar alkotmányjogi közgondolkodás alapját.

A tan Szent István korabeli hagyományokra is támaszkodik, elsősorban arra, hogy az államalapító király a koronája képében ajánlotta országát Mária oltalmába. E szertartás során tehát már az állam egészét és annak lakosait képviselte a korona. Ennek nyomán a közjogi gondolkodásban a Szent Korona jelképezte az állam szabad lakosait, az államot, mint földterületet és az államot, mint hatalmat egyaránt.

Éppen ezért, hazánkban csak az a király volt szuverénnek tekinthető, akit a Szent Koronával koronáztak meg.

Hazánkban a fentiek alapján tulajdonképpen nem az uralkodók a szuverének, hanem maga a Korona, az uralkodók pedig csak azért és addig uralkodhatnak, míg mindezt elfogadják. Mindebbe tehát egy erős ellenállási jog is beleszőhető, hiszen az uralkodó soha nem saját jogán uralkodott, hanem csupán a Szent Korona, azaz az állam akaratából, így tiszteletben is kellett tartania ezt a viszonyrendszert. Mindezt Werbőczy István Hármaskönyve taglalta egységesen, azonban az irat XVI. század eleji születésekor a jobbágyok például még nem voltak a Szent Korona tagjai. E kör országos kiterjesztésére csak 1848-ban került sor.

Ennek értelmében, a Magyar Királyságban a Szent Korona uralkodik, tehát az királyság, viszont a királyi feladatok nagy részét a Szent Korona nevében a kormányzó gyakorolja. Ennek megfelelően a törvényeket is "A Szent Korona nevében" kitétel előzte meg.

A hatályos jogrendszerben egy törvény említi a Szent Koronát. Ez a 2000. évi I. törvény, az úgynevezett millenniumi Szent Korona emléktörvény, mely kinyilvánítja, hogy a Szent Korona a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyeként él a nemzet tudatában és a magyar közjogi hagyományban.

Egyes szakértők szerint: A Magyar állam a Szent Korona jogán működik, azaz érvényben van az Apostoli Magyar Királyság, melynek irányítását a Korona Tanács végzi.

Itt az ideje megértenie mindenkinek, hogy ezek a jövőbeli változások NEM néhány őrült ember kezében vannak, akik a hatalmukkal rossz döntéseket hozhatnak.

Mindannyiunknak támogatni kell az átalakulás folyamatát, ezért szükségünk van a segítségre minden embertől, hogy biztos legyen a siker. A változás okai nem ismertek a lakosság 90%-nál. Még csak fogalmuk sincs arról, hogy mi történik és miért. Tudatosítani kell azt, hogy az igazi változás az elkötelezett emberektől jön.

Bankok: A magán bankok megszűnnek, mert mindenkinek meg lesz a pénze az automata központi bankban. Az alanyi jogú jövedelem biztosításával szükségtelenné válik minden szociális alapú ellátás.

Új technológiák: Olyan új technológiák lesznek bevezetve, amelyek nemcsak ingyen energiát, hanem fejlett kommunikációs erőforrásokat is létre fognak hozni.

Víz: Óriási, vízzel kapcsolatos műveletek veszik majd kezdetüket. Folyamszabályozás, ártéri gazdálkodás az élővilág újrateremtésével.

Élelmiszer-termelés:
Új gazdaságos biotermelési technológiák bevezetésével megtermelt termékek feldolgozása saját feldolgozó ipar által. A tudásnak lesz a legkiemeltebb szerepe abban, hogy visszatérhessünk a természet érintetlen állapotába. Kollektívan fogjuk felismerni, hogy mi vagyunk a Föld gondozói, és a kultúra lényegesen át fog alakulni.

Új Munkahelyek: A munkahelyteremtés a fő prioritás, hogy biztosítva legyen az embereknek az esély a tisztességes megélhetésre.

Vallások: A Teremtő bennünk él.
Az ősi bölcsességek előtérbe fognak kerülni. Az igazi spirituális vezetésnek olyanokból kell állni, akik példamutatóan élnek, egyensúlyban önmagukkal, a természettel és a világgal maguk körül.

Határok: Nincsenek határok. Mindenki utazhat, korlátok nélkül ahova szeretne. Elvégre a Teremtőn kívül senki sem birtokolja a Földet, és megrajzolt vonalak sincsenek, csak a térképeken és az emberek korlátolt gondolkodásában. A nemzet a tagjai által birtokolt ingatlanokkal hozza létre közösségi teret.

Törvények: A legtöbb törvényt, amely a hamis politikai rendszer alatt született, hatályon kívül helyezzük, és a Szent Korona törvényeit érvényesítjük. A börtönrendszerek megszűnnek a mostani formájukban.

Pénzrendszer: Első lépésben egy nyitott, átlátható pénzügyi rendszert hoztunk létre. A pénz aktuális használatát felváltja egy elszámoló rendszer, ahol a szabálysértőket azonnal eltávolítjuk.

Adók: Az adórendszer, felszámolásra kerül.

Művelődés: A művészet, a zene, a tudomány és az oktatás önmagában egy teljes paradigmaváltáson fog átmenni, amely értelmet és reményt fog adni a lakosság számára.

Mutasd be a Tájékoztatót, ahogy képbe kerültél a tartalommal. Mi VEZETŐKET akarunk, akik magabiztosak, és véghez tudják vinni, amit szükséges.

Szeretettel és tisztelettel, Apostoli Magyar Királyság Korona Tanácsa

Forrás: Apostoli Magyar Királyság honlapja

Itt igényelheti Honpolgárságot (űrlap)


Szent Korona Őfelsége útmutatása.

Ne érezzétek méltatlannak Magotokat hozzám, hiszen egylényegűek vagytok Velem!


EGYek vagyunk Isten Rendjében! Hát vezessük Együtt lámpásként a tévelygőket vissza Istenhez! Ne érezzétek méltatlannak Magotokat hozzám, hiszen egylényegűek vagytok Velem!

Nélkülem nem értek semmit, s én nélkületek nem érek semmit!

Kinek van füle hallásra, hallja!!!!

"Gyermekeim!

Fontos, hogy tudassátok mindenkivel:
Ha lényetekben megtisztulva álltok, s hitetekben szilárdak vagytok, váljatok követemmé!

Vállaljátok nyíltan, hogy az én Követeim vagytok!
Jelenítsetek meg!

Viseljétek a Szeretet Egységének szimbólumát, s véle engem ruhátokon!

S higgyétek el!
Imátok az Istent újra megtalálja!
Hát légy igaz képviselője Lényegemnek!
Jeleníts meg!
Gyülekezz Képem alá, egyetlen hang nélkül!
Nem kell skandálnod semmit! csak állj, és engedd, hogy elérjek ahhoz, ki JELen van!
Vizualizáld a Gondoskodó Magyarország világát, melyet József Testvéretek ihletett, Istentől Vezérelt munkája nyomán érkezett közétek!

Küldöm majd Egyetemes Képzeleti Megvalósítását, melyet Teremtésetekben jelenítsetek meg jövőbeni képként!
(Halász József: Gondosodó Magyarország című munkáját tekinti fizikai megnyilvánulásának alapjául, az Isteni Igazság és Rend alapvetéseként. Éva)

Gyűljetek össze követeimként, s Teremtő Erőtök már óriási!
Hatalmas energiákat tudtok kicsiny munkával mozgatni - hát használjátok Igaz szívvel, Jóra!

Nyilvánosan láthatóan vállaljátok föl Követi Minőségeteket! Szoktassátok lényemhez Mag Testvéreitek tudatát, s én dolgozom rajtuk, bennük!
Csak álljatok készen rá!"

TOVÁBBI HÍREK:

A modern orvoslás, MEGTILTOTTA az ősi gyógymódok alkalmazását, és nap mint nap mindent megtesz azért, hogy elhitesse a lakossággal, hogy csakis a fizikai test létezik.

AZ ALAPTÖRVÉNY KÖZJOGILAG ÉRVÉNYTELEN. A demokratikus hatalom forrása a Nép, a népakarat, melynek kinyilvánítása a népszavazás.

A KEMOTERÁPIÁVAL KEZELT BETEGEK 96%-A BELEHAL A KEZELT BETEGSÉGBE. Az első világháborúban nitrogén -mustárgázt használtak biológiai fegyverként. Ma ez a kemoterápiás kezelés egyik bevált alternatívája. Valóban ez lehet a rák elleni küzdelem egyetlen lehetősége?

A Szent Korona-tan az Anjou kortól egészen a II. világháborúig képezte a magyar alkotmányjogi közgondolkodás alapját.