DR. BENE GÁBOR

NEMZETÉPÍTŐ KÖZJOGÁSZ

Dr. Bene Gábor szakjogász
Dr. Bene Gábor szakjogász

Közjogász, a történeti alkotmányosság és a történelmi államainkkal való jogfolytonosság helyreállításáért küzdő Nemzetgyűlés Csongrád megyei követe, az AJET élenjárója, a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 tiszteletbeli elnöke, a Nemzetépítő Népmozgalom.hu megalapítója.

Tiszteletbeli vitéz a 2006-os tevékenysége miatt, s többek között az "Emelkedjünk magyarrá!" - című könyv írója is.

Célom:
Egy élhetőbb Magyarország, ahol nem a pártok kezében van a hatalom, hanem a Nemzetében, s így az alkotmányos államszerkezet helyreáll.

Bemutatkozás:
1952. november 20.-án születtem Szegeden, vasesztergályos szakmát tanultam, majd estin érettségizve, mint munkás nyertem felvételt a József Attila Tudományegyetem Jogi karára.

Az egyetem évei alatt, sőt utána is kénytelen voltam Dee Jay azaz lemezbemutatóként dolgozni, mert jogász állást nem kaptam. (Ezzel a még rejtőzködő globalizmus önkénteseként kerestem a kenyeremet) Soha nem voltam tagja a kommunista pártoknak, mert hittem a kapitalizmus fejlettebbnek gondolt rendszerében, hiszen a szüleim is osztályidegenek voltak.

A rendszerváltáskor már sejtettem, hogy csak a módszerek változnak majd, hisz a kommunisták és holdudvaruk a helyén maradt és a következmények nélküliség egyre nyilvánvalóbb lett. Cégvezetőként közel húsz évet töltöttem el egy munkahelyen, bár 2006-ban szerepet vállaltam a nemzeti ellenállás szervezésében, s így az állásom is megszűnt egy időre. Nem vagyok tehát sem bal- sem jobboldali, mert a Nemzetet sem lehet így felosztani.

Mivel Nemzetépítő Közjogászként, a Szentkorona állameszme ismerőjeként és kutatójaként ma is járom az országot, hogy térítésmentes előadásokkal terjesszem a magyar alkotmányosság zseniális rendszerét, így tucatnyi olyan szervezetnek vagyok tagja, amelyek nemzeti elkötelezettségűek.

Eddig 4 könyvem jelent meg: A fejlődés vagy forradalom?, a Nyertesek és vesztesek, az Emelkedjünk magyarrá! - és a Zsidókérdés magyar szemmel - címűek.

Térítésmentes előadásaim címei: 

1./ Kik lehetnek a Szentkorona nemzetének tagjai? Mi a nemzet és mi a történelmi alkotmány? A nép, a nemzet és a társadalom szavak elhatárolása, tartalmának tisztázása, valamint a közjog fejlődése a vérszerződéstől, napjainkig. Tabutémák kibeszélése, mely önszerveződésre biztat és közösségerősítő hatású is.

2./ Az alkotmányos nemzetállam és a közjó, kontra pénzuralom. Lehetséges-e a közjó megvalósítása a XXI. században? Közjó: ami az egészséges és tisztességes, élhető ország, megteremtése, a saját erőnkből, a saját munkánkból, de semmiképp sem hitelből! A monetáris diktatúra, s a pénz öt funkciójának az elemzése. .

3./ A Szentkorona jövője - Hogyan építsük ujjá a nemzetet? A szociális és joguralmi állam lehetősége ma. Becsületes, értelmes egyezségek során közösen megoldjuk-e végre a legsúlyosabb nemzeti problémákat úgy, hogy, a megoldásokat nem egy önző politikai, és az átalakulást saját érdekeinek alárendelő kisebbség erőszakolja ránk?. Van-e ennek esélye, s melyek az utak hozzá? Milyen jövőépítő önszerveződés szükséges ahhoz, hogy a közhatalom ne elfajzott magánhatalomként működjön?

4./ Nemzetet építs ne pártot! "A pártoskodás megosztja a nemzetet" írta egykor Széchenyi István, s mi napjainkban a nemzetmegosztó pártokban bízunk, hogy majd ők oldják meg a nemzet ügyét? Ebben az előadásban felvázolom a nyugati típusú társadalomszervezés, valamint a pártrendszer közötti kapcsolatot, s mellé az ősi szkíta rendet, mint ellenpólust. Kimutatom azt is, hogy ez utóbbinak a modernizációja az, ami vissza tudja állítani az osztott, ellenőrzött, mellérendelő hatalomgyakorlás rendszerét, s ezzel az állam megszabadulhat a párt-demokrácia mocskától.

5./ Az EU józan magyar szemmel. Konkrét statisztikai számok az ún. EU-s pénzekről, és arról, hogy nem jártunk jól a belépéssel. Az antidemokratikus brüsszeli vízfej pénz-szivattyúja, amely valójában meg is szüntette a szuverén magyar államot és csak az önmagát letagadó bankuralom gyarmata lettünk. E közben más államoknak elengedték az adósság egy részét, nekünk viszont nem?

6./ Rákóczi szabadságharc előzményei. A magyar alkotmányosság védelmében törtek ki az összes szabadságharcaink. A Habsburg királyaink ártottak a legtöbbet nekünk úgy, hogy az etnikai egységet, a magyarság őstörténetét, az alkotmányosság nemzetvédő erejét is igyekeztek megtörni.

7./ Trianon - A történelmi Magyarország igaztalan megfeszítése. Sokan nem tudják, hogy nem az I. világháborút veszítettük el, hanem a békekötést, ahol a nagy demokráciák egyszerűen meg sem hallgatták a képviselőinket, s nem vették észre, hogy azok a dokumentációk, amelyek alapján leszakítottak ősi települési területeinkből, csaló és hamis volt.


Elérhetőségek:
elybeke@citromail.hu, drbenegabor@gmail.com mindkét címre kérem a levelet! Telefonszám: 3670/360 3595

A modern orvoslás, MEGTILTOTTA az ősi gyógymódok alkalmazását, és nap mint nap mindent megtesz azért, hogy elhitesse a lakossággal, hogy csakis a fizikai test létezik.