DIENES ISTVÁN

Dienes István elméleti fizikus, védakutató

Dienes István (1970) főiskolai diplomáját 1994-ben szerezte a Miskolci Egyetem Műszaki Karán, mérés és automatizálás szakon. Diplomamunkáját transzputer rendszerek (több processzoros rendszerek) párhuzamos programozásából írta, amit a Központi Fizikai Kutató Intézet munkatársai kiválóra értékeltek. Jelenleg a Stratégiakutató Intézetnél tudományos munkatársként és kutatási csoportvezetőként folytatja kutatásait (2004-től).

Kutatási területek

Tudományos tudatkutatás, a tudatosság fizikájának elméleti vizsgálata a fizika egyesített elméletein keresztül. Ezen kutatások alkalmazott területekre való átvitele, valós idejű tudat- és agymodell kidolgozása.

Ezen munkáiért a svájci Maharishi Európai Kutatóegyetemtől (MERU) megkapta az MSCI egyetemi fokozatot.

2010 óta tagja a Telesio-Galilei Academy of Science Telesio-Galilei Tudomanyos Akadémiának.

Szellemi arcél

Dienes István a tudat közvetlen tapasztalatokon keresztüli vizsgálatával már több mint tíz éve foglalkozik. Diplomája megszerzése után a további tudományos fokozatok megszerzése helyett 4 évét a magasabb tudatállapotokra vonatkozó elméleti munkák tanulmányozásával, valamint a magasabb tudatállapotok közvetlen megtapasztalásával töltötte. Ösztöndíjasként a magasabb tudatállapotok lehetséges kvantuminformatikai modelljének kidolgozásával és az erre vonatkozó elméletek tanulmányozásával foglalkozott a Svájcban található Maharishi Európai Kutatóegyetemen. E kutatásai során sikerült megalkotnia a tudatosság egy lehetséges új fizikai modelljét, melyet a szerző tudat-holomátrix modellnek nevezett el. Ez a modell egyedi lehetőségeket nyújthat a fizika egyesített elméleteinek és a tudatos megfigyelő, valamint az öntudatosság kérdésének tisztázására és kiterjesztett elméleti keretek között történő egyesítésére, amit a tudat fizikájának vagy védikus fizikának is neveznek. 2004-től ugyanebben a témában immáron Magyarországon folytatja kutatásait.

Fontosabb publikációk

A szerző több ismeretterjesztő és tudományos könyv fordítója. Hamarosan megjelenik saját könyve a Tudat-holomátrix elméletről a Stratégiakutató Intézet gondozásában; saját kiadványa és hanganyaga "A magasabb tudatállapotok kialakulása és tudományos modellezése" címen, valamint "A tudományos tudatkutatás alapjai" című hat részes előadásának magyar nyelvű hanganyaga a www.tminfo.hu honlapon található.

Angol nyelvű szakmai publikációk itt: https://hu.linkedin.com/in/istvan-dienes-a31b3110

Egyéb személyes tevékenységek

A szerző a Stratégiakutató Intézettel való munkakapcsolat létrejötte előtt több évig szakirányú könyvek angol nyelvről magyarra történő fordításával foglalkozott, hozzájárulva ezzel az új ismeretek magyar közönséggel való megismertetéséhez. A szerző a TM technika tanára, melynek oktatását szabadidejében végzi. Mai napig aktívan foglalkozik a védikus irodalom különböző ágainak tanulmányozásával, szeret moziba járni és élvezni az élet minden apró örömét.

DIENES ISTVÁN HONLAPJA

FRISS HÍREK

Olvassa el a heti újdonságokat

A modern orvoslás, MEGTILTOTTA az ősi gyógymódok alkalmazását, és nap mint nap mindent megtesz azért, hogy elhitesse a lakossággal, hogy csakis a fizikai test létezik.